My-LocalAgenda


9 Disember, 2009, 9:16 am
Filed under: pemberitahuan

konvensyen_pakatan

Advertisements


Apa yang sedang di perjuangkan ?
7 November, 2009, 10:22 pm
Filed under: pemberitahuan

Individu ini sedang memperjuangkan:

  • sistem pengangkutan awam negara dan negeri yang lebih efisian, murah dan sistematik ke segenap kawasan
  • mempertingkatkan kualiti alam sekitar dengan mengurangkan pembebasan CO2 dan sisa buangan lain baik dari kenderaan mahupun kilang-kilang
  • mempertingkatkan sistem pembuangan sampah dengan penggunaan teknologi moden dan memaksimakan proses kitar semula
  • membudayakan budaya HIJAU ,kitar-semula(re-cycle) / guna-semula(re-use) / dan penjagaan (conserve)
  • mengurangkan, menghadkan atau menghentikan terus pembinaan bangunan-bangunan konkrit di pulau-pulau peranginan negeri dan negara
  • pengurusan kewangan negara dan negeri yang lebih cekap dan telus.
  • pengagihan kewangan negeri dan negara yang lebih adil kepada rakyat bawahan

Juga menyokong :

  • badan kehakiman dan badan-badan berkuasa lain yang berintegriti,cekap,telus serta adil