My-LocalAgenda


RAHMAT dah jadi BALA (bukan P.I Bala) – dari Ku Li
17 Disember, 2009, 8:01 pm
Filed under: dari kaca mata local, ekonomi, politik | Label: , , , ,

Salam Muharram pada semua,

Ada dua artikel yang menarik pembacaan saya pada minggu ini.

Artikel pertama dari Ku Li , yang saya cuba ringkaskan dan terjemahkan ke bahasa melayu di sini. Selebihnya mungkin pada entry yang lain.

RAHMAT dah jadi BALA – kerana sumber hasil itu , yang sepatutnya di gunakan untuk memaju negara, sebaliknya telah di guna dan di belanjakan secara semborono , mengakibatkan kekusutan dan konflik negeri-negeri pengeluar minyak khususnya Terengganu dan Kelantan dengan kerajaan Pusat.

Banyak sungguh intipati dalam artikel tersebut yang saya rasa perlu di perpanjangkan.

Ini lah pertama kali saya melihat alir pemikiran Ku Li setelah di tenggelamkan pada zaman era Mahathir.

Pembukaan artikelnya sudah cukup memerangkap untuk meneruskan pembacaan hingga ke akhir artikel.

We are stagnating. The signs of a low growth economy are all around us. Wages are stagnant and the cost of living is rising.

We have not made much progress in becoming a knowledge and services based economy.

Menurut beliau lagi , berdasarkan fakta dari Bank Dunia , GDP hasil daripada sektor perkhidmatan pada tahun 1987 adalah 46.2%. Sepuluh tahun kemudian sektor ini hanya berkembang pada sekitar 0.2%. (ringkasan : 1997 – 46.4%)

Selain dari itu, pada tahun 1994-2007 , pendapatan sebenar (real wages) dalam sektor domestik berkembang pada kadar 2.6% dan sektor ekspot berkembang pada 2.8%. Ini menunjukkan bahawa sepanjang tempoh 13 tahun itu, kadar peningkatan tersebut adalah hampir mendatar.

Selain dari itu, negara juga gagal mempercambahkankan tenaga muda, apatah lagi untuk menarik bijak pandai muda dari luar.

Negara juga di bebani dengan kemasukan tenaga tidak mahir dari luar, yang pada waktu ini, mewakili 30-40% dari tenaga buruh tempatan.

Kita juga telah kehilangan doktor dan saintis , sebaliknya telah menjadi syurga kepada buruh-buruh murah bertandang.

Negara masih terperangkap dengan jurang pendapatan pertengahan. Terperangkap dalam bentuk perkembangan mudah hasil dari peningkatan tambahnilai yang rendah pengilangan dan pemasangan komponen serta tidak mampu melonjakkan negara dalam ekonomi bersandarkan pengetahuan. (knowledge economy)

“Persaingan persekitaran dengan buruh yang ramai,murah dan ‘lebih berinsentif’ khususnya di China dan India. Mereka berkembang dengan kos yang murah, pengeluar teknologi yang lebih tinggi serta mempunyai pasaran domestik yang cukup luas” , tambah beliau.

Apa saja perkembangan yang hendak di jana, haruslah berkembang dengan kekuatan semula jadi kita.

Negara terletak di tengah-tengah Asia, dan menjadi laluan utama minyak dunia. Selain dari itu, negara juga;

a) mempunyai penduduk muslim,cina dan india yang menghubung terus dengan kawasan-kawasan yang sedang berkembang pantas di dunia masakini

b) negara mempunyai hutan hujan yang terbesar dan tertua di dunia, dengan bio-diversity dan pengembangan teknologi terkini akan berkembang dari sektor bio-sains.

c) Penduduk bercakap dalam bahasa Inggeris, mempunyai sistem perundangan yang selaras, demokrasi berparlimen, sekolah yang baik dan perkhidamatan awam yang bebas dan infrastruktur yang baik.

Malangnya, kesemua yang ada ini semakin berkurangan.

Kemusnahan yang terjadi antara faktornya adalah kejatuhan institusi negara di sebabkan oleh rasuah. Sebagai contoh kemusnahan eko-sistem terjadi kerana rasuah di kalangan pegawai dan juga orang-orang korporat. Kemasukan loggokan buruh murah juga telah meningkatkan kes-kes rasuah.

Pergantungan kepada generasi muda

Terdapat beberapa permasalah yang perlu diteliti sebelum strategi baru dan model ekonomi baru negara hendak di bentuk. Negara perlu memahami di mana situasi semasa kita, di manakah kepincangan sebenar, sebelum kita menggariskannya dengan betul.

Ramai anak muda telah bertandang dan berkerja ke luar negara. Sebahagiannya adalah yang terbaik. Mereka dapat merasakan bahawa negera sedang ‘stagnant’ dan tidak berkembang. Dalam ruang lingkup pekerjaan global, tenaga muda akan meninggalkan pekerjaan yang kurang stimulasi serta kurang persekitaran kreatif kepada pekerjaan yang lebih menarik minat(spark) mereka.

Apakah yang menyebakan ‘spark’ tersebut hilang ?

Rahmat dan Bala.

Dalam beberapa perenggan terkahir artikel beliau, beliau menyatakan bagaimana pada masa negara menerima rahmat petrolium , penubuhan petronas adalah untuk mengawal kewangan dari hasil petronas tersebut untuk memajukan rakyat dan negara ke arah negara berpendapatan tinggi.

Pada ketika itu mereka tahu bahawa hasil petrolium ini tidak akan kekal selama-lamanya, justeru itulah , pendapatan lebihan harus di canang dengan baik seperti mamasukkan ke dalam tabung-tabung tertentu untuk pendidikan dan pengkayaan sosial.

Di samping itu juga, hasil kekayaan ini juga telah di cadangkan untuk memajukan negeri-negeri miskin ( yang secara kebetulannya adalah juga negeri-negeri pengeluar minyak) dalam merencanakan persamaan di seluruh Malaysia.

Sebaliknya perkara lain pula terjadi. Kekayaan tersebut di gunakan unutk perbelanjaan urusan kerajaan, membantu syarikat-syarikat yang gagal, membeli kelengkapan senjata, membina bandar-bandar di kawasan pedalaman daripada mengurangkan kemiskinan dan membantu negeri-negeri miskin.

Keseluruhan kewangan tersebut telah di salurkan kepada urusan politik atau yang berkaitan dengannya untuk mengekal kuasa, mengurangkan konstitusi demokrasi serta telah menjadikan segala urusan politik dan perniagaan di saluti dengan rasuah.

Ku LI.

Advertisements


Wang Royalti & Keuntungan Petronas
13 Mei, 2008, 12:50 pm
Filed under: dari kaca mata local, politik | Label: ,

Saya tak mahu ketinggalan data-data dari artikel NST ini.

  • Keseluruhan wang petronas yang di bayar dalam bentuk royalti adalah 26.839bil antara tahun 2004-2007.
  • Dari jumlah tersebut, RM13.420 billion di bayar kepada pemerintahan pusat
  • RM7.364b di bayar kepada Terengganu ( juga di terima oleh pusat)
  • RM1.234b di bayar untuk Sabah.
  • RM4.821b di bayar untuk Sarawak.
  • Petronas mencatatkan keuntungan sebanyak RM165.3b untuk tahun perniaagaan berakhir pada 31 Mac,2007.

Komentar dari saya akan di masukkan kemudian.